Konstverk byggt av 200 000 bin

Martin Lima de Faria om konstverket byggt av bivax