Intervjun som fick hela USA att häpna

”Hon blev väldigt hånad efter det här”