Pratar på – märker inte vad som händer i bakgrunden

Hon har ingen aning om vad som sker