Zikaviruset sprids till semestermålen

Sprids till Europa i sommar