”Problemet på flygplatser är att göra kontroll av den egna personalen”

Flygplan med 66 ombord har kraschat i Medelhavet - Terrorforskaren Hans Brun om flygplanskraschen