”Hälsohetsen är ett stort problem i sig”

Folkhälsominister Gabriel Wikström tror inte på pekpinnar