Stora förseningar efter flygkaoset

Det är kaos i flygtrafiken i stora delar av Sverige. Ett datakommunikationsfel stoppade i flera timmar flygtrafiken från bland annat Arlanda och Bromma.