Sådan tur kanske han aldrig kommer ha igen

Har hundradelarna på sin sida