Kaptenen om insatsen: "Vi har hittat skräp och rester"

Alexander Rotashniuk är kapten på ett av de sökande fartygen