Regeringen utreder möjlig samordnad attack mot Sverige

Experten: Påminner om hybridkrigföring