Utsläpp av giftiga gaser på äldreboende

En av de äldre har drabbats av astma från flytspackel i golvet