Länderna lyfter tsunamivarningarna

Oklart vilka skador skalven har osakat