Svenska filminstitutet 50 år

Hör Anna Serner om jämställt, filmavtal och framtiden