Barn skadades på nöjesfältet

Ännu en olycka har inträffat på nöjesfältet Kneippbyn på Gotland