162 000 asylsökande kom – 500 fick jobb

Av 162 000 människor som kom till Sverige förra året fick bara 0,3 procent, 494 personer, arbete