Handskriften håller på att dö ut

I dag sker nästan all kommuikation digitalt - Håller handstilen på att dö ut? - Litteraturvetaren Adam Wickberg Månsson om utvecklingen