Kommunal kongress - ingen ansvarsfrihet Annelie

Kongressen vill inte ge avgående ordförande ansvarsfrihet