Filmen på tjuven ska varna andra

Ska stjäla öl men gör ett stort misstag