Asylboenden kan få kvinnozoner

Migrationsverket öppnar för att inrätta särskilda kvinnozoner på asylboenden