Plötsligt avbryts hela lektionen av en duns

Lektionen avstannar när mannen ramlar ner. ”Var kom han ifrån?”