30 000 människor dopar sig regelbundet

Allt fler dopar sig regelbundet - Kenneth Ekholm, föreläsare och fd brukare om missbruket