Svarta lådan kan vara hittad

Sökandet efter Egptenair planet kan ha gett resulat