Tobias Baudin ny ordförande i Kommunal

Vann över valberedningens förslag