Man klämdes i rulltrappa

Dramatiska bilder från den kinesiska staden Chongqing visar hur en reparatör ramlar in under en rulltrappa och fastnar