Zikaviruset sprids "för snabbt"

Spridningen av zikaviruset går så snabbt att vissa forskare tror att det måste finnas fler smittbärare