Knepet: Så ser du att fisken inte är färsk

Visste du att det var så här?