Adeles raseri på scenen fångades på film

”Jag är så besviken på att hon gör så här”