Får man göra så här mot en storfilm?

Här ändras detaljen i Harry Potter