Freddie Wadling är död – blev 64 år

Avled efter hastigt sjukdomsförlopp