Har en uppgift – men sumpar allt

Får det fina uppdraget – då händer det som inte får ske