Telefonen kan innebära livsfara för skärmgångarna.

Australien vill stoppa dödsfällan vid övergångsställen och placerar nu ut trafikljus på trottoarerna för att varna distraherade mobilanvändare.