Kändisarnas filmer får alla att undra

”Vad är det vi ser egentligen?”