"Enda vägen är att krascha"

Vice riksbankschefen Per Jansson om svenskarnas skulder