Vad är sexuella trakasserier?

Aftonbladet perspektiv förklarar begreppet sexuella trakasserier och vad det innebär i lagens mening.