Minst sex bränder i Göteborg

Misstänkt anlagda bränder i Göteborg