”Vill stoppa att det privata läcker ut”

”Det är klart att det här är genomtänkt”