”Inser Daniel att han har försagt sig här?”

Filmen på prinsen väcker frågor