Varnar för utvecklingen på bostadsmarknaden

Svårare att sälja sin bostad i storstäderna efter amorteringskravet