Lotta misshandlades till döds – nu hålls en manifestation

Nu ska Lottas vänner hålla en manifestation för att hedra henne och för att visa sin avsky mot våld i nära relationer.