Märkliga reklamen förbryllar

Mäklarens reklam - miss eller hit?