Farbrorns uppträdande överraskar alla

Farbrorns oväntade talang får publiken att tappa hakan