Detaljen i ”Sommar”-gruppbilden rör upp känslor

Varför har stjärnan gjort så här?