Penilla Gunther: "Vi har i och med överenskommelsen nått målet att rädda kärnkraften"

Uppgörelsen om energipolitiken är klar