"De borde sänka lika snabbt som de höjer"

Svagt av bankerna tycker folket