Hårda domen – mot Glenn Hysén

”Du har verkligen inte det”