Här berättar vittnen från klubben Pulse om attentaten

"Trodde att smällarna var en del av musiken - tills kroppar började falla ihop"