Hör försvarsadvokaten - därför frias 25-åringen

"Det finns brister i lagstiftningen"