Här presenteras artisterna i "Allsång på Skansen"

Se Sanna Nielsens entré på Allsångsscenen