Här begravs Olle Ljungström

Begravdes i Hagakyrkan i Göteborg