Papegojan kan få göra det osannolika

Kan göra det ingen människa kan